OIRP24Kielce
Informacje o szkoleniu

To szkolenie jest dostępne tylko dla radców.

Dwudniowe szkolenie w Sandomierzu
2022-05-27 10:00 - 2022-05-29 11:00 (3-dniowe)
OIRP Kielce
14
28

Opis szkolenia

UWAGA: LISTA UCZESTNIKÓW ZAMKNIĘTA Komisja Doskonalenia Zawodowego i Współpracy Zagranicznej zaprasza do udziału w dwudniowym szkoleniu w Sandomierzu. Termin: 27-29 maja 2022 r. Miejsce: Hotel „Mały Rzym” w Sandomierzu I. Temat: Aktualne problemy postępowania cywilnego w świetle wprowadzonych zmian Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw. Postępowanie dowodowe z wykorzystaniem nowych technologii, dowodzenie faktów ujawnionych lub utrwalonych w Internecie II. Temat Ochrona dóbr osobistych w Internecie i innych mediach elektronicznych Wykładowca: Piotra Jakubiec sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie III Temat: Postępowanie egzekucyjne – aktualne zagadnienia związane z praktyką komorniczą i orzeczniczą. Wykładowca: Komornik Jarosław Kiełbasiński. Punkty szkoleniowe: 28 Liczba uczestników: 60 Szczegółowe informacje dotyczące programu szkolenia będą przesłane osobom zakwalifikowanym - w terminie późniejszym. Koszt uczestnictwa w szkoleniu dla członków OIRP Kielce wynosi: 499 zł i obejmuje zakwaterowanie od 27 do 29 maja br., pełne wyżywienie od obiadu w dniu 27 maja do śniadania w dniu 29 maja br. i inne koszty. Koszt uczestnictwa w szkoleniu dla osób spoza Izby wynosi 950 zł. Zgłoszenie do udziału w szkoleniu należy składać za pośrednictwem aplikacji OIRP24 Kielce w terminie do 18 maja 2022r. do godziny 15:00. Wpłaty należy dokonać na konto Izby 49 1020 2629 0000 9102 0091 6940 z dopiskiem „szkolenie Sandomierz”, albo za pośrednictwem aplikacji OIRP24 Kielce (PayU). Płatność za pośrednictwem PayU można dokonać w następujący sposób: Po uruchomieniu aplikacji OIRP24 Kielce należy kliknąć przycisk „Zapłać”, następnie „Dodaj element do zapłaty”. W Dziale Szkolenia należy wybrać odpowiednie szkolenie i wpisać kwotę 499 zł. Opis wpłaty uzupełni się automatycznie. Następnie należy kliknąć ikonę „Dodaj do wpłaty”, a następnie „Zapłać przez PayU”. W przypadku, gdy płatność za szkolenie będzie dokonywana przez pracodawcę radcy prawnego biorącego udział w szkoleniu, OIRP w Kielcach dopuszcza możliwość załączenia oświadczenia pracodawcy o dokonaniu płatności po przeprowadzeniu szkolenia. Uczestnicy szkolenia, którzy chcieliby otrzymać fakturę za szkolenie, proszone są o przesłanie informacji wraz z danymi na które ma być wystawiona faktura na adres e-mail: ksiegowosc@oirpkielce.pl Faktury za szkolenie zostaną wystawione po zakończeniu szkolenia. Potwierdzenie dokonania wpłaty (za wyjątkiem dokonania płatności za pośrednictwem aplikacji OIRP24 Kielce (PayU) lub oświadczenie, o którym mowa wyżej, należy dostarczyć do Biura Rady OIRP w Kielcach faksem 41 3612576 lub e-mailem: obslugaradcow@oirpkielce.pl we wskazanym wyżej terminie (liczy się data wpływu do Izby). W przypadku nie zakwalifikowania się na szkolenie - wpłaty będą zwracane, natomiast rezygnacja z udziału w szkoleniu nie uprawnia do zwrotu wpłaconej kwoty. Uwaga: Liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń, po uprzednim sprawdzeniu przez pracowników Izby, czy radca prawny nie zalega z zapłatą składek członkowskich.

71
0
Zgłoszenie

Złaszanie na szkolenia dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników.

Zaloguj się

© 2024 CTSoft v.1.1.3.24782 O Aplikacji i Regulamin