OIRP24Kielce
Informacje o szkoleniu
Od stresu do wypalenia zawodowego - przyczyny, konsekwencje, zapobieganie - webinarium
2022-04-30 10:00 - 14:00 (1-dniowe)
Online
OIRP Kielce
4
8

Opis szkolenia

Wykładowca: Psycholog Karol Sobura Plan szkolenia: a. zagadnienia ogólne b. stres zawodowy– koncepcje stresu zawodowego, czynniki stresogenne w miejscu pracy c. konsekwencje stresu zawodowego - skutki zdrowotne d. rola zasobów osobistych w radzeniu sobie ze stresem zawodowym e. wypalenie zawodowe w perspektywie wielowymiarowej i egzystencjonalnej f. uwarunkowania i mechanizmy wypalenia zawodowego g. zapobieganie negatywnym skutkom stresu zawodowego Proszę o zapisywania się wyłącznie na jedno szkolenie. Różnice dotyczą wyłącznie formy uczestnictwa. W szkoleniu będą mogli wziąć udział radcowie prawni, którzy zgłoszą swój udział w sposób podany powyżej i otrzymają potwierdzenie Biura Izby przyjęcia na listę uczestników po sprawdzeniu, czy nie zalegają z opłatą składek członkowskich. Do zakwalifikowanych radców prawnych zostanie przesłany – na adres e-mail radcy prawnego będący w zasobach Izby – link aktywujący do szkolenia. Zgłoszenie udziału w szkoleniu w formie online jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przekazanie przez Administratora Państwa danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, numeru wpisu i adresu e-mail firmie CHATWEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Somolinie (62610), przy ul. Piotrkowskiej 4, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto, IX Wydział Gospodarczy pod numerem 0000438812, w celu umożliwienia Państwu udziału w szkoleniu.

9999
10
Zgłoszenie

Złaszanie na szkolenia dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników.

Zaloguj się

© 2024 CTSoft v.1.1.3.24782 O Aplikacji i Regulamin