OIRP24Kielce
Informacje o szkoleniu

To szkolenie jest dostępne tylko dla radców.

Szkolenie 2-dniowe - Starachowice
2022-11-18 10:00 - 2022-11-19 13:00 (2-dniowe)
OIRP Kielce
12
24

Opis szkolenia

Temat I: Wybrane zagadnienia z zamówień publicznych Wykładowca: radca prawny Ireneusz Żarłok, specjalista z zakresu zamówień publicznych. Temat II: Możliwość wykorzystania dowodów cyfrowych w prowadzonych postępowaniach. Cyberbezpieczeństwo w życiu prywatnym i zawodowym. Wykładowca: Dominik Rozdziałowski – Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Obrony Narodowej. Biegły sądowy z zakresu informatyki, przestępczości internetowej, ochrony znaków towarowych i własności przemysłowej, automatów do gier w tym hazardowych. Wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Koszt uczestnictwa w konferencji dla radców OIRP w Kielcach wynosi: 349,00 zł i obejmuje zakwaterowanie od 18 do 19 listopada br., pełne wyżywienie od obiadu w dniu 18 listopada do obiadu w dniu 19 listopada 2022r. i inne koszty. Istnieje możliwość zarezerwowania pokoju 1 os. za dodatkową opłatą 100,00 zł Dla radców spoza OIRP w Kielcach koszt wynosi 600,00 zł. w pokoju dwuosobowym i 700,00 zł w pokoju jednoosobowym. Wpłaty należy dokonać na konto Izby 49 1020 2629 0000 9102 0091 6940 z dopiskiem „szkolenie Starachowice”, albo za pośrednictwem aplikacji OIRP24 Kielce (PayU). Płatność za pośrednictwem PayU można dokonać w następujący sposób: Po uruchomieniu aplikacji OIRP24 Kielce należy kliknąć przycisk „Zapłać”, następnie „Dodaj element do zapłaty”. W Dziale Szkolenia należy wybrać odpowiednie szkolenie i wpisać kwotę 349,00 zł. Opis wpłaty uzupełni się automatycznie. Następnie należy kliknąć ikonę „Dodaj do wpłaty”, a następnie „Zapłać przez PayU”. W przypadku, gdy płatność za szkolenie będzie dokonywana przez pracodawcę radcy prawnego biorącego udział w szkoleniu, OIRP w Kielcach dopuszcza możliwość załączenia oświadczenia pracodawcy o dokonaniu płatności po przeprowadzeniu szkolenia. Uczestnicy szkolenia, którzy chcieliby otrzymać fakturę za szkolenie, proszeni są o przesłanie informacji wraz z danymi na które ma być wystawiona faktura na adres e-mail: obslugaradcow@oirpkielce.pl Faktury za szkolenie zostaną wystawione po zakończeniu szkolenia. Potwierdzenie dokonania wpłaty (za wyjątkiem dokonania płatności za pośrednictwem aplikacji OIRP24 Kielce (PayU) lub oświadczenie, o którym mowa wyżej, należy dostarczyć do Biura Rady OIRP w Kielcach faksem 41 3612576 lub e-mailem: obslugaradcow@oirpkielce.pl we wskazanym wyżej terminie (liczy się data wpływu do Izby). W przypadku nie zakwalifikowania się na szkolenie - wpłaty będą zwracane, natomiast rezygnacja z udziału w szkoleniu nie uprawnia do zwrotu wpłaconej kwoty. Uwaga: Liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń, po uprzednim sprawdzeniu przez pracowników Izby, czy radca prawny nie zalega z zapłatą składek członkowskich. Propozycje zakwaterowania do poszczególnych pokoi proszę zgłaszać na adres e - maila m.snioch@kpwm.pl

88
0
Zgłoszenie

Złaszanie na szkolenia dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników.

Zaloguj się

© 2023 CTSoft v.1.1.1.29679 O Aplikacji i Regulamin