OIRP24Kielce
Informacje o wydarzeniu
Bal z okazji jubileuszu 40 - lecia Samorządu Radcowskiego w Grand Hotel Kielce
2022-06-25 19:00
Po uroczystości w gmachu Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolbera w Kielcach odbędzie się Bal z okazji jubileuszu 40 - lecia Samorządu Radcowskiego, w Grand Hotel Kielce, ul. Henryka Sienkiewicza 78, sala Łysogóry godz. 19.00, na które serdecznie zapraszamy. Wydarzenie to jest wspófinansowane w części ze środków OIRP w Kielcach, w związku z tym koszt uczestnictwa w nim wynosi 140,00 zł, a w przypadku radców prawnych będących emerytami i rencistami niewykonującymi zawodu – 60,00 zł Osoby zainteresowane udziałem w Balu z okazji jubileuszu 40 - lecia Samorządu Radcowskiego, uprzejmie prosimy o dokonanie płatności na konto OIRP w Kielcach i zgłoszenie swojego uczestnictwa w nieprzekraczalnym terminie do 13 czerwca 2022r. W tytule przelewu wproszę wpisać „Bal w Grand Hotel”. Płatność za pośrednictwem PayU można dokonać w następujący sposób: Po uruchomieniu aplikacji OIRP24 Kielce należy kliknąć przycisk „Zapłać”, następnie „Dodaj element do zapłaty”. W Dziale Wydarzenia należy wybrać „Bal z okazji jubileuszu 40 - lecia Samorządu Radcowskiego w Grand Hotel Kielce” i wpisać kwotę 140,00 zł. albo 60,00 zł w przypadku radców prawnych będących emerytami i rencistami niewykonującymi zawodu. Opis wpłaty uzupełni się automatycznie. Następnie należy kliknąć ikonę „Dodaj do wpłaty”, a następnie „Zapłać przez PayU”. Z uwagi na możliwości lokalowe Restauracji liczba miejsc jest ograniczona do 150 osób.
Zapisy na wydarzenie
150
10


Zapisy zamknęły się 2022-06-13 23:59.

© 2023 CTSoft v.1.1.1.29679 O Aplikacji i Regulamin