OIRP24Kielce
Informacje o wydarzeniu
Wiosna w Teatrze - Spektakl Radom cz.1
2023-03-25 19:00
Koleżanki i Koledzy, Komisja Integracji Zawodowej i Spraw Socjalnych OIRP w Kielcach zaprasza 25.03.2023 r. na godzinę 19.00 do Teatru Powszechnego w Radomiu na premierę spektaklu „Zemsta”. „Zemsta to opowieść o sporze, który ma swoje źródło w odmiennych wizjach przyszłości. Historia dwóch rodzin walczących o dom w naszej inscenizacji osadzona w komicznym kontekście czasów późnego PRL wybrzmiewa dzisiaj jako komedia klasy średniej, targanej troskami o zasobność swoich portfeli i niepewnego spojrzenia w przyszłość”. Dzięki dofinansowaniu z budżetu Komisji koszt udziału dla radców/aplikantów wynosi jedynie 30 zł. Osoby chętne, proszone są o zapisy poprzez aplikację OIRP24 bądź przesyłanie zgłoszeń w formie e-mail na adres: jzielezinski@wp.pl wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty na rachunek bankowy OIRP Kielce o nr 49 1020 2629 0000 9102 0091 6940, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.02.2023 r. włącznie. Z uwagi na ograniczoną liczbę biletów o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Notka o wydarzeniu: https://www.teatr.radom.pl/kalendarium/zemsta-2023.html Przewodniczący Komisji /-/ Jacek Zieleziński
Zapisy na wydarzenie
15
3


Zapisy zamknęły się 2023-02-27 23:59.

© 2023 CTSoft v.1.1.1.29679 O Aplikacji i Regulamin