OIRP24Kielce
Informacje o szkoleniu

To szkolenie jest dostępne tylko dla radców.

Szkolenie dwudniowe Bieliny KPC i PP
2023-05-26 10:00 - 2023-05-27 13:00 (2-dniowe)
OIRP Kielce
12
24

Opis szkolenia

Temat I: Kodeks postępowania cywilnego – zmiany wprowadzone ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 614). Wykładowca: SSR w Kielcach Robert Opas Temat II: Zmiany w kodeksie pracy. Wykładowca: radca prawny Urszula Langer – specjalista w zakresie prawa pracy. Koszt uczestnictwa w konferencji dla radców OIRP w Kielcach wynosi: 349,00 zł i obejmuje zakwaterowanie od 26 do 27 maja br., pełne wyżywienie od obiadu w dniu 26 maja do obiadu w dniu 27 maja 2023r. i inne koszty. Zakwaterowanie obywa się wyłącznie w pokojach dwuosobowych lub trzyosobowych. Propozycje zakwaterowania do poszczególnych pokoi proszę zgłaszać na adres e - maila m.snioch@kpwm.pl Dla radców spoza OIRP w Kielcach koszt wynosi 550,00 zł. w pokoju dwuosobowym. Zgłoszenie na szkolenie oraz płatność należy dokonać do dnia 8 maja 2023r. Liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń, po uprzednim sprawdzeniu przez pracowników Izby, czy radca prawny nie zalega z zapłatą składek członkowskich. Wpłaty należy dokonać na konto Izby 49 1020 2629 0000 9102 0091 6940 z dopiskiem „szkolenie Bieliny”, albo za pośrednictwem aplikacji OIRP24 Kielce (PayU). Płatność za pośrednictwem PayU można dokonać w następujący sposób: Po uruchomieniu aplikacji OIRP24 Kielce należy kliknąć przycisk „Zapłać”, następnie „Dodaj element do zapłaty”. W Dziale Szkolenia należy wybrać odpowiednie szkolenie i wpisać kwotę 349,00 zł. Opis wpłaty uzupełni się automatycznie. Następnie należy kliknąć ikonę „Dodaj do wpłaty”, a następnie „Zapłać przez PayU”. W przypadku, gdy płatność za szkolenie będzie dokonywana przez pracodawcę radcy prawnego biorącego udział w szkoleniu, OIRP w Kielcach dopuszcza możliwość załączenia oświadczenia pracodawcy o dokonaniu płatności po przeprowadzeniu szkolenia. Uczestnicy szkolenia, którzy chcieliby otrzymać fakturę za szkolenie, proszeni są o przesłanie informacji wraz z danymi na które ma być wystawiona faktura na adres e-mail: izba@oirpkielce.pl Faktury za szkolenie zostaną wystawione w terminie 14 dni po zakończeniu szkolenia. Oświadczenie, o którym mowa wyżej, należy dostarczyć do Biura Rady OIRP w Kielcach faksem 41 3612576 lub e-mailem: izba@oirpkielce.pl we wskazanym wyżej terminie (liczy się data wpływu do Izby). W przypadku nie zakwalifikowania się na szkolenie - wpłaty będą zwracane, natomiast rezygnacja z udziału w szkoleniu nie uprawnia do zwrotu wpłaconej kwoty.

109
0
Zgłoszenie

Złaszanie na szkolenia dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników.

Zaloguj się

© 2024 CTSoft v.1.1.3.30483 O Aplikacji i Regulamin